Aktif Yayınlarına hoşgeldiniz

Diferensiyel Denklemler

Kategori: Akademik
ISBN: 9786057038296

475.00 403.75

433

Detay

Bu kitap genel olarak üniversite düzeyinde öğrenim gören Matematik, Fizik, Kimya ve Mühendislik öğrencilerine yönelik hazırlanmıştır. Bilindiği gibi üniversite düzeyinde Türkçe yazılmış kaynak son senelerde biraz artsada oldukça azdır. Bu eksiklik fen ve mühendislik dallarında kendini daha da hissettirmektedir. Özellikle gelişmekte olan üniversitelerde öğrencinin tek kaynağı derste tuttuğu notlardır. Bu nedenle tek kaynağa dayalı eğitim öğrencinin başarısını olumsuz yönde etkilemekte ve onu ezberciliğe sevk etmektedir. Aslında, en iyi öğrenim şekli konuyu birden fazla kitap-tan kendi kendine çalışarak öğrenmedir. Bu yöntemle yetişen öğrencilerin araştırmacı yönü gelişir, ezbercilikten kurtulurlar, öğrendiklerini kendilerine mal eder ve kulaktan dolma ya da tek bir kaynağa dayalı bilgilerle yetinmezler. Böylece, öğrendiklerinden emin, okuma ve araştırma yönü üstün insanlar yetişir. Aslında çağdas¸ eğitimin gereği de budur. Hazırladığımız bu kitap, öğrencilerimizin problem çözebilme kabiliyetini geliştirmesine yöneliktir. Burada amacımız diferensiyel denklemler konusunda orjinal bir eser ortaya koymaktan ziyade, kaynaklarda belirtilen, batı ülkelerinde ve üniversitelerimizde okutulan ders kitaplarındaki konuları sistematik olarak okuyucuya sunmaktır. Kitabımız içerik bakımından ders kitabı niteliğindedir. Konuların iyi anlaşılması açısından ayrıntılara oldukça ağırlık verdik. Kitabımız konu seçimi, işlenişi ve her yönüyle okuyucu ve meslektaşlarımızın eleştiri ve önerilerine açıktır. Bu şekilde bir sonraki baskının beklenen düzeye erişeceğini umuyoruz. Kitabın hazırlanması sırasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim, Saygılarımla..