Aktif Yayınlarına hoşgeldiniz

Mitostrateji 3 Türk Halk inançlarında Kara İyeler

ISBN: 9786058000919

175.00 157.50

144

Detay

Çalışmanın amacı; Türklerin eski inanç sisteminden, halen mensubu oldukları İslâm dinine nelerin taşındığını, bu iki inanç objesinin karşılaştırılmasından hareketle yaşayan halk inançlarını anlayabilmeye çalışmak ve böylece, halk inançlarında yaşamakta olan bazı inanç kodlarının anlaşılabilmelerine katkıda bulunmaktır. Bunların bilinmeleri, halk inançlarında varlığını sürdüren inançların mahiyetini daha sağlıklı anlaşılmasını sağlayabilir kanaatindeyiz. Eski Türk inanç sistemi ile İslâmiyet'e giriş dönemi arasında Türkler tarafından başka dinle re de girilmiş ise bunların da bu arayışa dâhil edilmeleri gerekebilecek, amaç devam ettiği sürece de yeni projelere gereksinim duyulacaktır.