Aktif Yayınlarına hoşgeldiniz

Yüzyıllık Kutuplaşma

Yazar: Aytaç YALMAN
Kategori: Toplumsal Strateji
ISBN: 9786058022409

225.00 191.25

422

Detay

Sovyetlerin yıkılması ve soğuk savaşın sona ermesi ile ortaya çıkan siyasi ve askeri değişiklikleri iyi okuduğumuzu söy¬lemekte zorlanıyorum. Uluslararası organizasyonların paradigmaları ile ulusal çıkarlarımız arasındaki ilişkileri gerçekçi olarak sorgulayamadık. Değişen dünyanın ortaya çıkardığı gerçeklerin ışığında zihin dünyamızda ve eğitimlerimizde gerekli reformları gerçekleştiremedik. Değişen tehdit anlayışına göre sağlıklı bir değerlendirme yapamadı-ğımızı da söylemek mecburiyetindeyim. Osmanlı'nın son döneminde başlayan ve Cumhuriyet Dönemi ile devam eden ve bugüne kadar din ve ırk temelli her iki sorunda da teşhis hatası yapılmış, uygulamada ciddi yanlışlar ile sorunlar kronikleşmiştir. Daha da kötüsü her iki sorun belirli kuruluşlar ve gruplar tarafından sömürülerek bugünkü durum ortaya çıkmıştır. Bu kitapta söz konusu iki ana sorun da ayrışmanın sebepleri olarak mercek altına alınmıştır. Bu amaçla ulaşabildiğim iç ve dış kaynaklı dokümanlardan mümkün olduğu kadar yararlandım. Bundan böyle hayatımızı kuşku ve endişeler içinde geçiremeyiz. Herşeyin başı güvendir. Güven yoksa toplumdaki ayrışma kaçınılmazdır. Yüzyıllık sorunlarımızı bir çığ gibi büyütüp içinde kaybolmaktansa sorunlarımızı güneş sıcaklığında eritip toplumda huzurlu yaşamanın yolunu bulmalıyız.