Aktif Yayınlarına hoşgeldiniz

Çin Kuşak Yol İnisiyatifi Türkiye'nin Uluslararası Ticaretine Etkisi

Kategori: Politik Strateji
ISBN: 9786058000971

225.00 202.50

176

Detay

AVRASYA BİR VAKFI Avrasya Bir Vakfı; 1994 yılındaki kuruluşundan itibaren Türk toplumunun bilimsel, ekonomik sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesini temin etmek; milli şuura sahip, bili me, akla, düşünmeye, çok çalışmaya, üretmeye önem veren, maddi ve manevi açıdan gelişmiş inançlı nesiller yetiştir mek; Türk devlet ve toplulukları arasında ortak Türkçenin teşekkül etmesi; dilde, fikirde, birliğin sağlanması için çalış maktadır. AVRASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ-ASAM Türkiye'nin ilk düşünce kuruluşu olan ASAM, Avrasya Bir Vakfı bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. Özellikle Tür kiye'nin çevre bölgesi hakkında çalışmalar yürütmektedir. Cumhuriyet döneminin stratejik araştırmalar alanındaki ilk ve en büyük yatırımı olan ve gerek yurt içinde, gerek yurt dı şında Türkiye'nin en önemli düşünce kuruluşu olarak kendi ni kabul ettirmiş olan ASAM, Türk bilim ve siyaset hayatına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkeleri temelinde özgün araştırmalar sunmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Hedefi ulusal güvenlik kültürünün oluşturulmasına, jeopo litik bilincin geliştirilmesine, kamu ve özel sektörün karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktır. Avrasya Dosyası ismi ile üç aylık, ASAM bünyesinde Stra tejik Analiz ismi ile aylık stratejik araştırma dergileri yayın lanmıştır. Ayrıca Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nün üç ay lik dergisi yayın hayatına devam etmektedir. ASAM STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ